Kort andrum för Riksbanken

Inflationen för maj månad var starkare än väntat och marknaden hade helt klart förväntat sig en ytterligare mycket svag siffra. Länsförsäkringars chefekonom Alexandra Stråberg tror dock fortfarande att Riksbanken inte kommer att höja räntan under vare sig 2019 eller 2020.

Man ska inte dra för stora växlar på siffran vad gäller nästa räntebeslut från Riksbanken i juli. Prognosen för den underliggande inflationen KPIF och KPIF exklusive energi var i linje med Riksbankens egna prognoser. Den största överraskningen var just drivmedel som ökade mer än väntat, och det kommer vara en tillfällig effekt.

-Glädjande nog för Riksbanken var dock att priser på inhemska varor och tjänster steg vilket tyder på ett mer ihållande inflationstryck framöver. Kronan som också stärktes ganska ordentligt efter beskedet visar att marknaden nu prisar in en lite högre inflationstakt, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

Och på samma tema var det märkligt att den svaga kronan fortfarande inte ger väntat avtryck i importerade varor och tjänster.

Sammanfattningsvis tror vi att inflationen i maj gör att Riksbanken ännu inte behöver vara fullt så oroliga och kan vänta med att signalera en lägre räntehöjningstakt. Det globalt sjunkande ränteläge sätter givetvis viss press på att följa med övriga centralbanker, men dagens siffra ger som sagt lite andrum, även om vi tror det blir tillfälligt.

Vi tror fortfarande att Riksbanken inte kommer att höja räntan under vare sig 2019 eller 2020.

 

Se alla nyheter