Är ditt barn försäkrat på fritiden?

Har ditt barn en försäkring även för fritiden - och som skyddar både för olycksfall och sjukdom? Trygga ditt barns sommarlov med vår barnförsäkring!

Samhällets skydd för barn är ofta otillräckligt och de försäkringar som kommunen tecknat gäller oftast bara vid olycksfall. Olycksfallsskyddet kan också vara begränsat till att bara gälla under den tid som barnet vistas på förskola eller i skolan. Därför är det viktigt att se till att ditt barn har en bra barnförsäkring som gäller både vid sjukdom och olycksfall, 24 timmar om dygnet alla dagar året om. Det gör vår barnförsäkring!

Se alla nyheter