"Bygd" – magasinet för alla gävleborgare

Förord till det senaste magasinet

Oss människor emellan

Hur når man det goda samhället? Det handlar om trygghet och miljö och en massa annat. Det beror också på vem man frågar. Unga eller gamla? Kvinnor eller män? Från storstad eller glesbygd?

Men en sak är alla överens om. I samspelet mellan människor händer något. Alltid. Det gäller idrott, musik, företag och, kanske viktigast av allt, samhällen. De samhällen som fungerar bäst är de samhällen där olika människors olika och unika egenskaper tas till vara.

Möten kan vara rent fysiska men de kan också ske i, till exempel, ett magasin som det du håller i handen. När vi gör tidningen BYGD slås jag varje gång av att det finns så många intressanta människor runt omkring oss.

Vi möter flera av dem i BYGD.

I det här numret handlar det om gävleborgare som engagerar sig i allt ifrån Litteraturhuset Trampolin i Sandviken till gävleborgare som genom fotboll ger hårt pressade människor ett andningshål. Vi är glada över att vi på 36 sidor här får visa prov på det goda samspelet som bidrar till att nå det goda samhället.

Trevlig läsning!

Mats Åstrand

Ordförande, Länsförsäkringar Gävleborg

Du vet väl hur du hittar hit snabbast?

LFgavleborg.se/bygd

Varför heter magasinet Bygd?

När jag googlar ordet bygd fastnar jag för en förklaring: ”En bygd är ett bebyggt område i landsorten, vilket enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet. Namnet kommer av fornsvenskans byghþ: med betydelsen bygga.”

Det här nya magasinet heter just Bygd.

Det känns på flera sätt självklart. Gävleborg är vår bygd och vi som företag har funnits här och bidragit till att bygga den här bygden i över 160 år. Ja, ända sedan gårdarna gick samman och bildade så kallade brandstodsbolag för att hjälpa och trygga varandra. Vi finns här för att skapa ekonomisk trygghet för våra kunder i Gästrikland och Hälsingland. Bara här. Att vara en del av människors vardag för att fortsätta bygga vårt Gävleborg är givet för oss. Varje dag, varje vecka, varje månad, varje år.

Det här nya magasinet handlar därför om alla oss som bor och verkar här i Gästrikland och Hälsingland. Företag och privatpersoner. I städer och byar. Unga och gamla. Nyinflyttade och de som bott här i generationer. Tillsammans skapar vi det Gävleborg vi lever i

Trevlig läsning!

P-O Bäckström
Vd, Länsförsäkringar Gävleborg