Testebo Scoutkår

Testebo Scoutkår

Scoutkåren strävar efter att barn och unga ska få möjlighet till en aktiv fritid där inte bara kunskapen och förståelsen om vår natur är en stor del av agendan, utan även ska vara en plats där gemenskap och samverkan mellan människor blir en viktig del.

Scoutkårens stuga är byggd på 60-talet. Föreningen behöver rusta upp stugan och med stöd av LF Samhällsfond kan de köpa in material och, där inte föreningens medlemmar själva klarar av det, köpa viss hantverkshjälp.

Det är glädjande att intresset för föreningen har ökat de senaste åren med fler aktiva barn och föräldrar. Det har lett till att behovet att rusta upp den gamla stugan nu ökat och då föreningens begränsade resurser går till löpande driftskostnader och aktiviteter riktat mot barnen har föreningen inte haft möjligheter till ett rustprojekt.

Juryns motivering

Svenska Scoutkåren bedriver en hållbar utvecklande verksamhet för barn och ungdomar som främjar inkludering och är allmänbildande kring både natur, miljö och samverkan.