Svenska livräddningssällskapet

Svenska livräddningssällskapet

Informationsturné om livräddning på badplatser i Gävleborg

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är en ideell organisation vars huvudsakliga uppgift är att verka för simkunnighet, livräddning och säkerhet. 2017 beviljades SLS medel från Länsförsäkringar Samhällsfond för att arrangera en informationsturné på länets badplatser med syfte att sprida kunskap om vattensäkerhet och livräddning.

SLS Gävleborgs mål är att skapa trygghet för barn och vuxna som rör sig i och vid vatten och på isar i vårt län. Under sommarturnén åkte fem utbildade simlärare och livräddare ut till badplatser i länet för att informera om vikten av simkunnighet och vattenkunskap. Personalen visade upp, informerade och lät besökarna testa livräddning och livräddningsutrustning. Besökarna fick även möjlighet att ställa frågor om simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Besök deras webbplats och lär känna dem bättre

Juryns motivering

Svenska livräddningssällskapet bidrar till att barn och vuxna får ökad kunskap kring livräddning och vikten av att kunna simma. Det gör Gävleborg tryggare för oss som bor och lever här.