SISU Idrottsutbildarna Gävleborg

SISU Idrottsutbildarna Gävleborg

Utbildning i hjärt- och lungräddning för länets idrottsledare

SISU idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. 2017 beviljades organisationen bidrag från Länsförsäkringar Samhällsfond för att kunna erbjuda HLR-utbildningar i sex kommuner i Gävleborg.

Inom SISU träffas aktiva, ledare, tränare, föräldrar och styrelse för att driva utvecklingen inom idrotten framåt. SISU utbildar både genom ett allmänt kursutbud och i samarbete med föreningar och förbund. För att erbjuda en trygg och säker idrottsmiljö, både på och utanför idrottsarenan, vill de höja kompetensen bland föreningsledare inom hjärt- och lungräddning (HLR). Målsättningen var att erbjuda fem HLR-utbildningar i sex kommuner i Gävleborg, totalt 30 tillfällen. Utbildningarna genomfördes under 2016 och 2017

Läs mer om SISUs satsning på hjärt- och lungräddning i nummer 2 av vårt magasin "Bygd" 

Juryns motivering: 

Genom detta ökar vi tryggheten i hela Gävleborg, med en plan som är hållbar över tid. Stor samhällsnytta och tillsammans räddar vi liv!