SAIK Bandy "Skridskoskoj"

SAIK Bandy "Skridskoskoj"

Skridskoskoj för alla barn barn och unga – inspirera till fysisk aktivitet och ett bättre mående.

I fyra säsonger har Sandvikens AIK Bandy (SAIK Bandy) arrangerat skridskoskoj för barn och unga i Sandviken. SAIK beviljas bidrag från Länsförsäkringar Samhällsfond för att utveckla initiativet och erbjuda fler möjlighet att delta utifrån sina egna villkor.

Huvudsyftet med Skridskoskoj är att under erfaren ledning ge barn och ungdomar, oavsett deras förutsättningar och bakgrund, möjlighete till en meningsfull fritid, träffa nya kompisar och prova på att motionera och göra något som man inte har möjlighet till annars – att inspirera till fysiska aktiviteter och ett bättre mående.

Målgruppen för Skridskoskoj är skolbarn i åldrarna 7-12 år. Aktiviteten är kostnadsfri för deltagarna, alltifrån resa till och från idrottsplatsen, till skridskor, is-sparkar och hjälmar. Aktiviteten leds av föreningens ungdomskonsulent, ungdomar från ungdomslag samt elever från bandygymnasiet.

Läs mer om aktiviteten på SAIK´s webbplats

Juryns motivering

Detta projekt skapar gemenskap och inspirerar till rörelse och en aktiv fritid för barn och unga i Sandvikens kommun och möjliggör för många, oavsett deras förutsättningar, att prova på en ny sport i en inkluderande verksamhet.