SAIK Bandy

"Respektmodellen" utökas med arbete kring självkänsla

Sandvikens AIK Bandy (SAIK Bandy) har sedan 2001 arbetat med konceptet Respektmodellen, i samarbete med Göranssonska stiftelserna. 2017 beviljades föreningen stöd från Länsförsäkringar Samhällsfond för att göra ett pilottest där Respektmodellen utvecklas till att innefatta arbete och diskussioner kring självkänsla.

Syftet med Respektmodellen är att ge barn och ungdomar fördjupad insikt om värderingar som hjälper dem att lära känna sig själva och kunna möta svårigheter på ett etiskt, moraliskt och socialt acceptabelt sätt. Genom bidrag från Länsförsäkringar Samhällsfond har SAIK Bandy gjort ett pilottest där man utvecklar Respektmodellen till att även innefatta arbete och diskussioner kring självkänsla.

Målet är att skolelever ska känna att de duger och har ett värde, oavsett hudfärg, religion eller bakgrund. Förhoppningen är att en utökad Respektmodell kan bidra till att minska mobbing på skolorna i framtiden. Pilottestet ska nå cirka 250 skolelever i Sandvikens kommun.

Läs mer om "Respektmodellen" på SAIK's webbplats