Rogsta Scoutkår ”Free Being Me”

Att få vara sig själv, bli respekterad för vem man är, och att alla människor har lika värde, är i det uttalade en självklarhet. Men i våra barn och ungas verklighet är det ofta svårt att stå emot den falska idealbild som sociala medier och vårt samhälle i mångt och mycket matar dem med. ”Free Being Me” är ett vackert försök att försöka motverka den bilden och att ge barn styrkan att se värdet i sig själv och andra och därigenom få en sund självkänsla.

Genom utflykter, aktiviteter och spännande uppdrag kommer deltagarna på lägret att få lära sig om naturen, vår miljö, komma närmare ett djurliv man annars är långt ifrån, och samtidigt få känna en tillhörighet i en gemenskap där alla har rätten att vara sig själv. Lägret ska även ge barn som annars inte har möjlighet på grund av olika ekonomiska förutsättningar att kunna vara med. Ett ytterligare syfte med lägret är att väcka barns nyfikenhet för andra kulturer och genom kunskap få mod att vilja lära känna nya vänner med en annan bakgrund.

Ledarutbildning ger trygga möten

I Rogsta scoutkår ska alla scouter känna sig trygga tillsammans med sina ledare. För att ge bra förutsättningar för det går alla ledare en scoutledarutbildning som kallas ”trygga möten”. Där lär sig ledarna hur de kan skapa trygga möten fria från övergrepp, kränkningar och även få kunskap om hur man kan hantera ett barn som blivit eller är utsatt.

Juryns motivering

Projektet är ett integrationsinriktat samhällsengagemang med inriktning att bygga självförtroende hos unga. Scoutkåren jobbar med ledarutbildning som kallas ”trygga möten” som skapar goda möjligheter att barn får finnas i en trygg miljö. Detta är helt i linje med Samhällsfondens syfte.