Ockelbo Ryttarförening

Trygg häst ska trygga barns möjligheter.

Klubbens häst som tidigare använts till ridning för barn med funktionsvariation har gått i pension och behöver ersättas. Klubben har inte ekonomi att köpa in en ny häst, utan ska påbörja en utbildning på en av de befintliga hästarna.

Stora krav på hästen

Hästen behöver vara mycket trygg och lugn så att de eleverna med funktionsvariation kan rida tryggt. Det kommer att krävas ca 10 timmar för två personer att genomföra denna utbildning.

Det innebär att hästen kommer att få lära sig att stå still en längre tid än normalt, den ska lära sig att en lyft kommer ovanifrån med en person i sele som sen ska sätta sig på hästen. Hästen ska lära sig att två medhjälpare går på var sida om personen den bär, och den behöver lära sig att elever som rider kan göra häftiga, plötsliga och okontrollerade rörelser. Den ska även lära sig att inte bry sig om plötsliga ljud.

Klubben är också i behov av att anpassa miljön runt omkring för de elever som är rullstolsburna, vilket den inte är idag.

Länkar

Ockelbo Ryttarförenings hemsida

 

Juryn motovering

LF Samhällsfond beviljar föreningens ansökan om bidrag för att möjliggöra för ryttare med funktionsvariation att delta i föreningens verksamhet. Det ligger väl i linje med samhällsfondens syfte och kriterier.