Föreningsalliansen Ockelbo

Danspaviljong ska bli till ett lägerboende – föreningar samverkar där målsättningen är att öka möjligheten för barn och unga att få en meningsfull fritid.

De fem föreningarna Ockelbo Föreningsallians, Ockelbo Orienteringsklubb, Ockelbo IF, Ockelbo Hockey Club och Åbyggeby FK ska tillsammans jobba tillsammans för att skapa bra förutsättningar att bygga upp ett bra lägerboende för bygdens ungdomar.

Vid projektets slut ska det ha skapats förutsättningar för klubben och andra föreningar i omgivningen lägermöjlighet för ca 100 barn och unga.

Nyckelord som social gemenskap, integrationsöverbyggande, utvecklande, kunskapshöjande, stärkt självkänslan och kamratskap går helt i linje med Samhällsfondens syfte och väljer därför att stödja projektet.

Juryns motivering
Fem föreningar i samverkan, i ett samarbete som skapar bra miljö för fortsatt utveckling av bred verksamhet för barn och unga i bygden.