Matakuten i Gävle

Matakuten i Gävle

"Inga barn ska behöva gå hungriga till skolan"

Matakuten bidrar till att barn, unga och vuxna får bra frukost och kan hålla sig mätta, även under svåra tider i livet. 2017 beviljades Matakutens verksamhet ett ekonomiskt bidrag från Länsförsäkringars Samhällsfond.

Matakuten startades år 2012 med målet att "inga barn i Gävle ska gå hungriga till skolan". Verksamheten riktar sig till människor med behov av mathjälp. Prioriterade målgrupper är barnfamiljer med ekonomiska svårigheter, ensamstående föräldrar, nysvenskar eller människor som av olika anledningar hamnat i socialt utanförskap.

Matakutens ledord är "Vi har fått för att ge". Mat och hygienprodukter som tas mot blir gåvor som vidareförmedlas till behövande. Förutom den dagliga utdelningen i lokalen och i bostadsområden så jobbar Matakuten även direkt mot skolor och förskolor.

Besök Matakutens webbplats och läs mer om deras arbete

Se Matakutens film där Lasse Wennman, grundare till Matakuten i Gävle, berättar vilken skillnad de gör för de som behöver det som mest.

Juryns motivering

Matakuten bedriver en verksamhet till förmån för de svaga och utsatta målgrupperna i vårt samhälle. Verksamheten skapar även förutsättningar för samarbetspartners inom livsmedelsbranschen att agera hållbart, genom att erbjuda mat som är fullt brukbar men som utan Matakuten skulle ha kastats bort. Därmed tas även miljöaspekten in i detta kretsloppsprojekt