Letsbo Byggnadsförening – Tallåsen

Letsbo Byggnadsförening – Tallåsen

Säkrare badplats ger ökad trygghet och stimulerar till att fler lär sig simma.

Färjestans badplats

Under nära 30 år har utesimskola bedrivits på badplatsen, de senaste tio åren genom egen regi i byns byalag. Badplatsen sköts ideellt och underhållits och reparerats med varsam hand under många år.

Nuvarande bryggor är i dåligt skick och badplatsens standard har sänkts under åren. Därför ansöker nu föreningen stöd för att kunna öka säkerheten och stimulera till lek och träning i och kring vattnet och för att fler barn och unga ska lära sig simma.

Juryns motivering

Samhällsfonden stödjer inköp av säkerhetsutrustning vilket är helt i linje med fondens syfte:ett hållbart och tryggt Gävleborg.