Hudiksvalls Tennisklubb

HTK strävar efter att skapa en fostrande kultur där alla elever känner sig trygga och sedda oavsett ambition och ålder.

Hudiksvalls Tennisklubb (HTK) grundades år 1929 och har idag omkring 200 medlemmar. Klubben bedriver en framgångsrik juniorverksamhet med cirka 80 barn och ungdomar som tränar regelbundet året runt, från 5 upp till 15 år.

Klubben har en heltidsanställd chefstränare men även en grupp yngre assistenttränare som stöd. Ambitionen är att erbjuda en professionell träning i en utvecklande miljö där vi jobbar aktivt med att fostra nästa generation av duktiga ledare.

HTK förfogar över två inomhus- och två utomhusbanor. Banorna, såväl som den kringliggande omgivningen, är eftersatt då föreningen inte haft ekonomisk kraft att göra de investeringar som behövts de senaste åren. En insats behövs för att fräscha upp och uppdatera området enligt föreningens ambition och även se till att klubben har utrustningen och förutsättningarna som krävs för att iordningställa banorna efter vintern och driva och underhålla dem på ett bra sätt under utesäsongen.