Hudiksvalls Simsällskap

Foto: Hudiksvalls Simsällskap
Foto: Hudiksvalls Simsällskap

Hudiksvalls Simsällskap

Förnyelse av simträningsutrustning i syfte att utveckla Hudiksvalls Simsällskaps sim- och träningsverksamhet.

Hudiksvalls Simsällskap är en aktiv klubb som funnit i över 90 år med 300 medlemmar där ungefär hälften är ungdomar under 18 år. De arbetar kontinuerligt med att nå ut till barn och ungdomar i Hudiksvalls och dess angränsande kommuner i syfte att öka simkunnigheten. Det viktigaste i klubbens verksamhet är att lyfta barn och ungdomar så att de känner glädje, kamratskap, gemenskap och värme i aktiviteterna.

För att barn och ungdomar ska få bättre förutsättningar att lära sig simma behöver klubben rusta upp sitt förråd av nödvändiga hjälpmedel som t ex simfenor, simplattor och handpaddlar. Detta behövs framför allt i Iggesunds Badhus och Delsbo Simhall där merparten av föreningens verksamhet bedrivs.

Länsförsäkringar stöttar klubben med detta då simkunnighet är en viktig kunskap bland unga - inte minst i ett så kustnära samhälle.

Läs mer

Läs mer om klubben på deras webbplats

 

Motivering
LF Samhällsfond vill vara med och bidra till nödvändiga hjälpmedel för att fler ska kunna lära sig simma och träna.