Hudiksvalls Gymnastikförening

En tydlig värdegrund ska öka tryggheten för barn och unga.

Hudiksvalls Gymnastikförening är en av Hälsinglands största barn- och ungdomsförening med över 1 300 aktiva medlemmar varav drygt 100 är ledare.

Föreningen planerar att under 2018 och 2019 införa och implementera S.M.A.R.T-värdegrunderna i föreningen, och att alla i föreningen ska känna till vad de står för.

S.M.A.R.T. - HUDIKGYMPANS VÄRDEGRUND

 • S – SAMMANHÅLLNING
  I vår förening tycker vi att gemenskap, glädje och delaktighet är viktigt.
 • M – MÅNGFALD
  I vår förening respekterar och främjar vi oliktänkande och allas lika värde.
 • A – AMBITION
  I vår förening har vi tydliga mål och vi vill ständigt utvecklas på alla plan.
 • R – RESPEKT
  I vår förening visar vi gott bemötande gentemot varandra.
 • T – TRYGGHET
  I vår förening ska man känna trygghet och förtroende för varandra.

Jurync motivering

Samhällsfonden stödjer klubben i deras ambition att implementera S.M.A.R.T. som står för föreningens värdegrund. Detta initiativ är i linje med Samhällsfondens syfte.