Högs SK ”Skidor för alla”

En aktiv fritid fylld av glädje, delaktighet, gemensam styrka och en känsla av allas lika värde skapar en hållbar trygghet för barn och unga!

Sportklubbens ledord glädje, delaktighet och gemensam styrka stämmer gott med Samhällsfondens syfte samt att föreningens ambitioner att genom delaktighet och känslan av allas lika värde skapa positiva och sociala ungdomar och därigenom öka tryggheten i Gävleborg.

För att även vintertid ge barn och unga möjlighet till en aktiv fritid anordnar Högs Sportklubb i Hudiksvall en skidskola vintertid – ”Skidor för alla”. LF Samhällsfond ger föreningen medel för att hjälpa till att kunna fortsätta med verksamheten.

Högs Sportklubb anordnar vintertid skidskola för barn och ungdomar från bygden där inriktningen är skidåkning för alla. Skidspåret är en central samlingspunkt vid Edsta skolans idrottslektioner och fritidsaktiviteter. Högs SK ansvarar för underhåller av spåren och det sköts helt med ideella krafter där vissa investeringar nu behövs för att bibehålla en god kvalitet.

Högs SK webbplats

Juryns motivering

Samhällsfonden godkänner ansökan med motiveringen att detta gynnar byns idrottsaktiviteter för barn och ungdomar även vintertid.