Hofors AIF "Ett jämställt HAIF"

En förening som strävar efter att kvinnor och män, flickor och pojkar, från olika kulturer och ursprung, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom föreningen - en jämställd förening!

 

Hofors är ingen elitklubb men betraktar sig som en förening som bryr sig om hela människan, där välutbildade ledare hela tiden strävar efter att hitta prestationsförbättringar hos samtliga individer: det handlar om att få alla delaktiga, nyfikna och aktiva i verksamheterna.

Genom ett antal aktiviteter ska klubben fortsätta sträva mot jämlighet och att öka förutsättningarna för fler att få en meningsfull fritid:

  • öka antalet kvinnliga ledare
  • tillsammans med SISU verka för att alla föreningar i Hofors får en möjlighet att utbilda sig i jämställdhet
  • att i alla sammanhang, inte bara i idrottssammanhang, aktivt verka för att HAIF ska vara och uppfattas som en jämställd förening

 

Juryns motivering

Föreningens arbete för en jämställd och jämlik klubb, inte bara i de idrottliga kanalerna, utan även utanför i nära samarbete med kommunen, är något som går helt i linje med Samhällsfondens syfte: ett hållbart och tryggt Gävleborg.