Miljöstation på Hille idrottsplats

Miljöstation på Hille idrottsplats

Föreningen Hille IF vill vara ett föredöme för besökare, utövare och andra idrottsföreningar i Gästrikland inom miljö- och hållbarhetsarbete. 2016 beviljades man bidrag från Länsförsäkringar Samhällsfond för att bygga en miljöstation med källsorteringsutrustning på den egna idrottsanläggningen.

Hille IF driver en egen idrottsanläggning på ideell basis, Hille IP, där man erbjuder idrottsaktiviteter som fotboll, boule, motionsgymnastik och spontanverksamhet för sina medlemmar. Föreningen har ansökt och beviljats stöd för ett projekt med syfte att förse omklädningsrum, samlingssal, kansli och samtliga publika områden med källsorteringsutrustning.

Juryns motivering

Ansökan beskriver att projekt som kommer bidra till ett hållbart miljöarbete som gagnar vår natur. De som är aktiva på anläggningen får möjlighet att källsortera på plats och får en djupare insikt av vikten att skydda vår miljö med små insatser.