Aktivitetshuset Helges

"Ungdomsambassadörer" håller Andersbergs centrum i Gävle rent och säkert!

2012 startade Aktivitetshuset Helges ett projekt i Andersberg i Gävle som gick under namnet Ungdomsambassadörer. 2017 beviljades projektet medel från Länsförsäkringar Samhällsfond för att driva satsningen vidare och förse ambassadörerna med kläder och material samt ge dem belöning för väl utfört arbete.

Efter att blivit inspirerad av ett projekt i området Vivalla i Örebro startade Helges projektet "Ungdomsambassadörer". Tio ungdomar i åldrarna 15-17 år delades upp i två grupper som en kväll i veckan jobbade med att hålla rent i centrum i Andersberg. De fick också i uppgift att röra sig i området för att hålla koll på skolan, gymnastiksalen och höghusen samt att rapportera in skadegörelse till fastighetsbolagen Gavlegårdarna och Gavlefastigheter.

Projektets mål är att området i centrala Andersberg ska upplevas som mer trivsamt av både barn och vuxna. Klottret och skadegörelse på fastigheter ska minska och alla boende ska känna sig mer trygga. Sedan 2012 har projektet pågått varje vecka från april till oktober. Man har fått bra respons bland de boende där många uttryckt sin tacksamhet för att ungdomar i "vita västar" rörde sig i området.

Läs mer om deras aktiviteter på Helges webbplats

Juryns motivering

Detta projekt bidrar till ett tryggare samhälle genom att arbeta förebyggande mot förstörelse och otrygghet.