Gävleborgs idrottsförbund ”Skippa attityden”

Bild: Bildbyrån
Bild: Bildbyrån

Gävleborgs idrottsförbund ”Skippa attityden”

Skippa attityden jobbar över hela länet och möter barn och unga på deras hemmaplan. De lyfter viktiga frågor om hårda, exkluderande attityder och hur de ska agera och vara tillsammans i lag, träningsgrupper och föreningar. Varje grupp och förening får hjälp och verktyg att jobba vidare också efter besöken.

Idag är svenska barn de mest stillasittande i Norden*. En stor utmaning är att motivera unga människor till en fysiskt aktiv fritid. För det behöver vi minimera de trösklar som finns för att de ska vilja delta, och stanna kvar, inom idrottsrörelsens verksamheter. Idag är det svårt att behålla barn och unga inom idrotten och det krävs gemensamma ansträngningar för att vända den negativa trenden att många slutar med idrott redan vid 11–12-årsåldern. Det krävs mer än att bara tillhandahålla tid och plats – vi behöver motverka utanförskapet och istället stärka varje individs känsla av att få respekt och acceptans från andra och att få känna trygghet i en gemenskap.

Exkluderande och nedsättande attityder i t ex omklädningsrum och på arenor tar många gånger död på den idrottsglädje en ung människa har. Ett av LF Samhällsfonds viktigaste fokusområden är att jobba för alla barn och ungas rätt till en aktiv och meningsfull fritid, att få leva i ett tryggt och hållbart Gävleborg.

Projektet verkar för att föreningar och kommuner i Gävleborgs län ska, med pedagogiska verktyg och metoder, möta barn och unga i åldrarna 8–16 år ”på deras planhalva”, på plats ute i länets idrottsföreningar för att lyfta frågor kring exkluderande attityder och hur dessa påverkar oss som människor – både på det individuella planet som i samspelet med andra.

Projektets målsättning:

  • att barn och unga inte ska hindras i sitt idrottsutövande pga exkluderande och negativa attityder
  • att öka medvetenheten bland barn och unga kring attityders påverkan och betydelse - för inkludering och för ett socialt hållbart samhälle
  • att genomföra "Skippa attityden" i totalt 65 föreningar i Gävleborg under perioden 2019 – 2020

* Källa Gävleborg Idrottsförbund

Juryns motivering
Genom föreningar och kommuner, lyfta frågor kring destruktiva attityder och lära barn och unga att vara justa mot varandra, respektera varandra och att vara goda kompisar. Detta bidrar till att skapa trygghet och fler inkluderande miljöer, helt i linje med fondens syfte.