Gävle Teaterförening

Foto: Gävle Teaterförening
Foto: Gävle Teaterförening

Gävle Teaterförening

Nolla sabbet – för en trygg och snygg skola!

Gävle Teaterförening har, tillsammans med Gavlefastigheter, under två år arrangerat evenemanget "Nolla Sabbet" på Gävle Teater. Evenemanget är sprunget ur Gavlefastigheters nollvision mot skadegörelse i skolorna, ett arbete som pågår kontinuerligt under året tillsammans med ambassadörer, lärare, rektorer och elever. Gävle Teaterförening vill hjälpa elever att tro på sig själva genom inspiration och delande av andras erfarenheter och därigenom göra kloka beslut livet .

LF Samhällsfond stödjer, genom ett ekonomiskt bidrag, detta viktiga initiativ. 

Under två eftermiddagar i februari bjuds ca 700 högstadieelever från alla Gävles skolor in för att möta föreläsare och artister - representanter över goda exempel där man lyckats - som berättar om deras väg att vända ett destruktivt beteende, kunna stå emot grupptryck, och sluta sabba för andra och sig själv.

Läs mer om Nolla sabbet på projektets webbplats

Juryns motivering
Ett viktigt budskap till en viktig målgrupp – ett initiativ som går helt i linje med fondens syfte: ett tryggt och hållbart Gävleborg!