Gästrike Räddningstjänst

Varje barn och ungdom har rätt till att uppleva trygghet i sitt eget hem och i skolan. Som ett led i detta vill vi nå ut med information om hur man förebygger bränder där barn och ungdomar verkar och bor. Under år 2018 kommer vi även att samverka med Länsförsäkringar Gävleborg för att stödja kampanjen Sveriges största brandövning.

För att minska antalet bränder och bidra till en säkrare livsmiljö vill Gästrike Räddningstjänst nå ut med information om hur man bäst förebygger bränder på platser där barn och ungdomar verkar och bor. Därför besöker man nu skolor och barn i årskurs fem och sju, som upptas i deras kommunförbund, för att informera.

Brandsäkerhet för 5-klassare

Genom att ge information till alla barn/ungdomar i åk 5 inom vårt kommunområde hoppas vi kunna ge dem förutsättningar för att undvika att en brand inträffar där de verkar och bor. Vår förhoppning är att kunna besöka alla femteklassare kontinuerligt under hela vårterminen 2018. Arbetet fortsätter under hösten då det finns "nya" femteklassare.

Plan för genomförande

Under hösten 2017 skickades en inbjudan till alla åk 5 i hela Gästrikland om att delta vid ett utbildningstillfälle. Under våren 2018 pågår aktivt arbete för att genomföra dessa utbildningstillfällen. En ny förfrågan kommer att skickas ut under vår/sommar för att kunna erbjuda nya femteklassare till hösten. Under hösten 2018 kommer vi även att samarbeta med Länsförsäkringar för att kunna stödja kampanjen Sveriges största brandövning.

Information till 7-klassare om anlagda bränder

Under åren 2005 och 2006 uppmärksammades att de anlagda bränderna i Gästrikland var onödigt många. Det har sedan dess pågått ett aktivt arbete för att minska dessa bränder. Idag ser vi en minskning till en tredjedel av de som inträffade år 2006. Under år 2017 ser vi dock en trend att dessa anlagda bränder är på väg att öka igen. Vårt mål är att vi ska minska de anlagda bränderna som skapar mycket oro och stora kostnader för samhället.

En aktivitet för att uppnå detta mål är att vi vill nå ut med information till alla åk 7 i hela Gästrikland gällande anlagda bränder. Vi vill få dessa ungdomar att förstå konsekvenserna för deras egen del om de är inblandade i dessa händelser. Vi har sedan en tid besökt de flesta åk 7 med ett gott resultat. Här ser vi också en möjlighet att kunna samverka med polisen för att uppnå ett tryggare samhälle.

Plan för genomförandet

Under läsåret 2017/2018 kommer vi att genomföra Upp i rök i samtliga åk 7 i hela Gästrikland med fokus under våren 2018. Totalt finns 21 skolor med ca 70 klasser. Varje tillfälle tar ungefär 3 timmar med restid, förberedelser och efterarbete.

Jennie Berg (Gästrike Räddningstjänst), Jens Liljeby (Länsförsäkringar Gävleborg), Ann-Sofie Wesslén-Weiler (Länsförsäkringar Gävleborg) och Robert Strid (Gästrike Räddningstjänst)

Juryns motivering

Detta informationsprojekt stärker skadeförebyggande insatser och är ett samhällsengagemang som på ett hållbart sätt bidrar till ökad trygghet för barn genom kunskapspåfyllnad.