Gällsta IK

2018 rasade hallens tak
2018 rasade hallens tak

Gällsta IK

En aktiv förening som tagit nya tag i ”motvinden” och återsatsar nu för att ge barn och unga fortsatt möjlighet att utöva idrott.

Vintern 2018 rasade anläggningen tak under snötyngderna och hela föreningens verksamhet hotades av nedläggning. Men klubbens ansvarskänsla gentemot barn- och ungdomar har visat sig stor och i och med att de fattat beslutet att återuppbygga hallen och dess verksamhet vill Samhällsfonden hjälpa till i denna kraftansträngning så att även barn och ungdomar med sämre förutsättningar får möjlighet till en aktiv och givande fritid.

Besök klubbens webbplats

Artikel

Läs artikeln om raset i Sundsvalls tidning

Juryns motivering
Föreningens goda intentioner är helt i linje med LF Samhällsfond syfte, och stödjer därför föreningen med införskaffandet av en kylmaskin till den nya ishallen.