Familjecentralen i Ockelbo

Familjecentralen i Ockelbo

Med barnen i fokus.

Familjecentralen jobbar för att på bästa möjliga sätt, utifrån ett helhetsperspektiv, stötta barnfamiljer i Ockelbo – med barnet i fokus. Verksamheten är ett samarbete mellan Ockelbo kommun och Region Gävleborg, och når ut till de allra flesta barnfamiljerna i kommunen.

Familjecentralen har stora möjligheter att se och stötta familjer som av olika anledningar har problem och många gånger lever ett liv på gränsen till fattigdom. Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från socialtjänsten och, inte minst, andra föräldrar och barn.

En familjecentral är unik på så sätt att de som arbetar här lättare ska kunna samarbeta och hitta annorlunda lösningar för olika behov. Allt arbete på en familjecentral är inriktat på att förstärka det som föräldrar och barn mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Det görs genom att Familjecentralen ska:

  • finnas tillgängliga som nära mötesplatser
  • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service för föräldrar.

En resa till Furuviksparken - fler kan få följa med!

- Årets höjdpunkt på Familjecentralen är en resa till Furuvik i juni som vi i år har möjlighet att genomföra p g a medel från Länsförsäkringars samhällsfond, säger Ulrika Heimer. Vissa familjer börjar fråga redan i december när resan ska bli av och ju närmare våren vi kom desto fler förfrågningar.

I år har finns möjligheten att boka två bussar för ändamålet vilket gör det möjligt att fler familjer kan följa med. Det finns många familjer som inte har någon egen bil och få resurser att kunna genomföra denna resa på egen hand. Men eftersom detta riktar sig till alla barnfamiljer på Ockelbo Familjecentral behöver ingen känna sig utpekad och utvald att få följa med.

Integrationen kommer på köpet!

Besök Familjecentralens webbplats!

Juryns motivering
Utdelningskommittén godkänner ansökan med motivering att vi är med och bidrar till att barn och ungdomar får en aktivitetsdag tillsammans med sin familj som de annars kanske inte skulle få uppleva. Det är en mer utsatt målgrupp där denna aktivitet kan bidra till ökad gemenskap och värdefulla minnen för familjer på orten.