Edsbyns Pingstförsamling

Alla barn ska bli sedda och lyssnade på – ingen ska känna sig utanför!

Alla barn som är delaktiga i verksamhetens aktiviteter ska känna att de blir bli sedda och lyssnade på och att de vet att de har rätt till sina egna tankar och att man respekterar andras.

LF Samhällsfond stödjer församlingens hängivna arbete som är till så stor glädje för så många och deras viktiga insats för att integrera och förena barn och ungdomar från hela samhället.

Om församlingen

I verksamheten är det i dagsläget ca 70 barn inskrivna, varav 45 % är utlandsfödda. Alla är med oavsett bakgrund eller om de inte kan språket fullt ut. Församlingen skapar och anpassar aktiviteterna så att möjligheterna blir samma för alla. Åldrarna är barn från 8 år och uppåt.

Aktivitetsgrupperna är :

  • Bak grupp
  • Sport och Lek
  • Stick och Sy
  • Pyssel
  • Lego
  • Tecken språk

 

Församlingens webbplats

Juryns motivering
Ett hängivet arbete till glädje för många och en viktig insats för att integrera och förena barn och ungdom från hela samhället