Bollnäs Friidrottsklubb

Ambitiös satsning av Bollnäs Friidrott för en bred verksamhet: Alla ska få delta utifrån sina unika egenskaper och förutsättningar där huvudsyftet är att det ska vara roligt och inkluderande.

För att kunna utveckla tränings- och tävlingsverksamheten för ungdomarna i klubben krävs goda ekonomiska förutsättningar. Det behövs större ekonomiska muskler så att alla ska kunna delta oberoende det enskilda barnets förutsättningar.

I de interna tävlingar man arrangera ska barnen får lära sig att tävla med glädje och att det är självklart att alla kan delta och känna sig bekräftade och sedda i gemenskapen och därigenom skapa en trygg vi-känsla.

Som en del i att kunna uppnå detta kommer klubben att fortbilda nya och befintliga tränare utifrån friidrottsförbundets riktlinjer kring ledarskap.

Besök klubbens webbplats

Juryns motivering
LF Samhällsfond vill hjälpa Bollnäs Friidrotts satsning att öka möjligheten för barn och unga att tävla med glädje och under inkluderande former.