Bollnäs Bandy

Material-pool för dem som vill testa "skridskokul"

Skridskokul startade hösten 2012 som ett initiativ från Svenska Bandyförbundet. För att fler ska kunna delta i satsningen och testa åka skridskor beviljades Bollnäs Bandy under 2017 medel från Länsförsäkringar Samhällsfond.

Bollnäs Bandys vision är att alla ska känna sig välkomna till föreningen. Med satsningen Skridskokul kan alla vara med och lära sig åka skridskor, oavsett om man är nybörjare, eller om man redan har lärt sig åka lite.

Bidraget från Länsförsäkringar Samhällsfond används till att köpa in skridskor, hjälmar och halsskydd till en material-pool där de som inte har egen utrustning kan låna. Därigenom kan ännu fler prova på att åka skridskor.

Bollnäs Bandy berättar:

"Bollnäs Bandy vill ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid genom att erbjuda aktiviteten Bandykul. Syftet är att öka vårt engagemang för barn- och ungdomar att spela bandy och komma in i föreningslivet för att bli en bra samhällsmedborgare".

Filmen är inlänkad från Bollnäs Bandys Youtube-kanal. 2015© Bollnäs Bandy, M Kolsmyr

Juryns motivering

Projektet är en hållbar satsning som bidrar till integration och gemenskap för barn och ungdomar i Bollnäs kommun.