"Barnjazzdagen"

Glad pappa med sitt barn

"Barnjazzdagen"

En musikalisk barn- och familjedag med fri entré.

Barnjazzdagen är en barn- och familjedag som erbjuder fri entré och arrangeras i samband med festivalen jazz- och bluesfestivalen Bangen i Sandviken. 2017 beviljades arrangörerna bidrag från Länsförsäkringar Samhällsfond för att kunna genomföra och utveckla arrangemanget.

Sandviken är en riktig musikkommun där bland annat den erkända jazz- och bluesfestivalen Bangen äger rum och erbjuder på jazz- och bluesmusik av högsta klass. 2017 arrangerades Bangen för 27:e gången och i samband med festivalen anordnades Barnjazzdagen som förutom musik från flera kulturer erbjöd olika lekaktiviteter. Syftet med med dagen var att väcka barn- och ungdomars intresse för musik och kultur.

Sandviken är en av landets största mottagare av flyktingar och asylsökande i förhållande till folkmängden. Dessa personer har knappa ekonomiska resurser vilket kan utgöra ett hinder för deltagande i aktiviteter. Bidraget från Länsförsäkringar Samhällsfond möjliggör inte bara att deltagarna får ta del av flera kulturer och aktiviteter, det bidrar även till integration.

Juryns motivering 

Barnjazzdagen riktar sig till barn och ungdomar för att motverka utanförskap genom att erbjuda musik- och konstupplevelser för en meningsfull fritidssysselsättning.