Arbrå Handbollsklubb

Bollar och matchkläder för att kunna bredda verksamheten

Arbrå HK är en handbollsklubb med enbart kvinnliga utövare. 2017 beviljades klubben medel från Länsförsäkringars Samhällsfond för inköp av bollar samt matchkläder.

Arbrå HK har idag cirka 300 medlemmar och bland dessa cirka 220 aktiva spelare i åldrarna fem år och uppåt. Klubben arbetar medvetet och aktivt för att ha kvar spelare i föreningen, bli bättre på att attrahera nysvenskar och bidra till integration samt att bredda verksamheten geografiskt (till fler orter inom Bollnäs kommun).

Arbrå Handbollsklubb presenterar sig själva:

"Arbrå HK är en handbollsklubb som inriktar sig på enbart flick- och damhandboll. Arbrå HK har idag ca 300 medlemar och bland dessa cirka 220 aktiva spelare i åldrarna från 5 år och uppåt. Vi vill att vår verksamhet ska locka ständigt nya deltagare och med det får vi högre ambitioner och målsättningar. Vi vill behålla spelare längre i föreningen och bli bättre på att attrahera nysvenskar och bidra till integrationen. Vi vill även bredda vår verksamhet geografisk (till fler orter inom vår kommun) Arbrå Handbollsklubb ansöker om bidrag till material som bollar och matchkläder".

Besök Arbrå HK´s webbplats


 Copyright © 2018 Arbrå HandbollsklubbCopyright © 2018 Arbrå Handbollsklubb

Juryns motivering

Föreningen driver ett arbete för att fler tjejer ska fortsätta och integreras inom idrotten. De arbetar också aktivt och hållbart för att främja förutsättningarna för fler tjejer att få värdefull fritid. Insatsen bidrar till barn och ungdomars utveckling på orten.