Ålbo byförening

Foto: Ålbo Byförening
Foto: Ålbo Byförening

Ålbo byförening

Genom en väl fungerande bystuga stärks känslan för sin hembygd bland alla generationer!

Då ett flertal barnfamiljer väljer att flytta till Ålbo känner föreningen att de behöver förbättra den gemensamma träffpunkt som finns i byn, och att involvera barn och föräldrar i verksamheten ökar möjligheten för alla generationer att träffas och vara tillsammans.

Föreningens ideella krafter kommer även att hjälpa till att den nya lekplatsen byggs efter gällande EU-normer.

Gå till föreningens webbplats

Albo_Byforening_555x300_01.png

AlboByforening_2018_02_555.jpg.png

Foton: Ålbo Byförening

 

Juryns motivering
LF Samhällsfond tillstyrker ansökan från en aktiv byförening som satsar på en trygg lekmiljö för barnen. Hela Gävleborg ska leva, därför är byarna viktiga.