Ansökan LF Samhällsfond

Observera att stiftelser och organisationer, som i sin tur delar ut medel, inte har möjlighet att söka stöd ur LF Samhällsfond. Detta gäller även vinstdrivande verksamheter.

För vem gäller ansökan?

Här nedan vill vi att du uppger fakta kring din förening eller din organisation. Frågor märkt med * är obligatoriska.

Kontaktperson

Dispositionsrätt

Obs! Finns det fler personer med dispositionsrätt inom organisationen behöver ni komplettera det senare om er ansökan godkänns.

Firmatecknare

Obs! Finns det fler personer som är firmatecknare inom organisationen behöver ni komplettera det senare om er ansökan godkänns.

Medlemsinformation

Beskrivning av projektet

Slutligen...