Våra årsredovisningar

skadeganget_01_2800x1200.jpg

Årsredovisning 2021

Väsentliga händelser under året, bland annat:

  • Till följd av pandemin, Covid-19, har större delen av personalen fortsatt att jobba hemifrån där digitala möten, både internt och med kunder, blivit ”det nya normala”. Till skillnad mot andra katastrofer är de ekonomiska konsekvenserna fortfarande svåra att överblicka då de måste ses över en längre period.

  • Under år 2021 drabbades, framför allt Gästrikland, av ett kraftigt skyfall i augusti som medförde att antalet anmälda skador blev lika många som antalet skador på byggnader ett normalt år. Därutöver har vi haft ett antal bränder inom förväntade nivåer men utmärkande var att det inträffade tre olika bränder i hyresfastigheter.

  • Bolagsstämman 2021 fick likt 2020 genomföras per capsulam till följd av pandemin.

  • Vi har också haft avvecklingsvinster i tidigare års skador vilket innebär att kostnaderna för ett antal skador blivit lägre än vi tidigare beräknat vilket påverkar resultatet för 2021.

  • Den 3 maj 2021 genomfördes en fusion mellan Länsförsäkringar Sak Försäkringsbolag (namnändrat till Länsförsäkringar AB) och Gamla Länsförsäkringar AB.

Mer finns att läsa i vår årsredovisning.

Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2021 2020
Hem 23,3 23,3
Villahem 33,8 33,8
Fritidshus 34,8 34,8
Företag 39,0 39,0
Motor, privat 25,2 25,2
Motor, företag 31,7 31,7

Hållbarhetsredovisningar 

Ta del av vår Hållbarhetsredovisning, och se vad vi gjort för att göra Gävleborg till en tryggare plats att leva och bo i.

Våra hållbarhetsredovisningar