Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Gävleborgs årsredovisning

Årsredovisning 2018

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Väsentliga händelser under året, bland annat:

  • År 2018 var ett skadedrabbat år med många naturkatastrofskador såsom snö, snösmältning och skogsbrand men även en fortsatt ökning av frekvensskador inom privatmotor.
  • Fr o m 1 februari infördes en ny prissättningsmodell inom personbil för att riskanpassa premierna på ett bättre sätt.
  • Under hösten deltog vi i en nyemission i Humlegården AB och aktierna förvaltas i det nystartade dotterbolaget, LFG Förvaltning AB.
  • I enlighet med det nya regelverket GDPR (dataskyddsförordningen) så har en ny tjänst som Dataskyddsombud inrättats.
  • Det nya IDD-regelverket (lag om försäkringsdistribution) trädde ikraft 2018-10-01.
Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2018 2017
Hem 24,2 24,5
Villahem 34,2 34,4
Fritidshus 35,9 36,1
Företag 38,3 38,7
Motor, privat 27,1 28,7
Motor, företag 30,2 29,6

Våra årsredovisningar 

Hållbarhetsredovisningar 

Om Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar här - i Hälsingland och Gästrikland.

Hos oss hittar du inte bara försäkringar för livets alla lägen, vi är också en uppskattad bank och en heltäckande fastighetsförmedling.

Närmare dig

Vi på Länsförsäkringar Gävleborg är övertygade om att närhet kan göra saker och ting lite enklare. Därför jobbar vi medvetet med att finnas nära dig som kund - både i plats och tanke. Våra kontor finns i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken och när du ringer eller besöker oss möts du av människor som känner till dina trakter och som arbetar och lever nära dig.

Läs mer om Länsförsäkringar Gävleborg

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete