Våra årsredovisningar

Två kvinnor samtalar

Årsredovisning 2019

Väsentliga händelser under året, bland annat:

  • Länsförsäkringsgruppen ingick 1 januari ett avtal om märkesförsäkring med Toyota.
  • Fr o m 1 februari infördes en ny prissättningsmodell inom personbil för att riskanpassa premierna på ett bättre sätt.
  • Den 26 februari kom avgörandet av Högsta domstolen (HD) att Västmanlandsbranden från 2014 är en skada till följd av trafik. Det innebär att trafikskadelagens regler gäller och att det är skogsmaskinens trafikförsäkring, försäkrad i Länsförsäkringar Gävleborg, som ska betala krav på trafikskadeersättning.
  • År 2019 var inte ett lika skadedrabbat år med många naturkatastrofskador som 2018 och skadeflödet har minskat under året. Vi har dock haft avvecklingsförluster i tidigare års skador vilket innebär att ett antal skador blivit dyrare än vi tidigare beräknat som påverkar resultatet för 2019.
  • Vi har under året inom fastighetsförmedlingen etablerat en ny franchisetagare i Ljusdal/Järvsö samt fått nya franchisetagare i Hudiksvall.
  • Under hösten tog vi ytterligare steg mot en modernare organisation och det vi kallar medledarskap. Den nya organisationen har färre chefer men fler ledare. Besluten tas närmare kunden och vi coachar varandra i vardagen.
  • I slutet av året genomfördes det första digitala fullmäktigevalet i Länsförsäkringar Gävleborgs historia.
Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2019 2018
Hem 23,8 24,2
Villahem 34,4 34,2
Fritidshus 35,5 35,9
Företag 37,4 38,3
Motor, privat 26,1 27,1
Motor, företag 30,0 30,2

 

Hållbarhetsredovisning 

Ta del av vår Hållbarhetsredovisning, och se vad vi gjort för att göra Gävleborg till en tryggare plats att leva och bo i.

Vår Hållbarhetsredovisning