Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Informationen gäller för Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborgs årsredovisning

Årsredovisning 2017

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Väsentliga händelser under året, bland annat:

  • Under året har det sista steget av överlåtelsen av Olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna från Länsförsäkringar Sak genomförts.
  • Vårt avtal och samarbete med Brynäs IF, som i sin tur samarbetar med Unicef för att stödja och utveckla arbetet med att främja barn och ungdomars möjlighet att få en meningsfull och aktiv fritid, förnyades under året.
  • Vi har bemannat vår organisation med en innovationschef vars uppdrag är att driva den digitala transformationen lokalt i vårt företag samt tagit hem compliancefunktionen i egen regi efter att ha haft den utlagd till Länsförsäkringar AB under några år.
  • I slutet av året blev det klart med en organisationsförändring inom vår skadeenhet som trädde ikraft 1 januari 2018 för att möta den ökande digitaliseringen och kundernas förväntningar på snabb skadereglering. Från och med 1 januari har vi även en ny skadechef.
  • Styrelsen beslutade i slutet av året att inte teckna Stop Loss återförsäkring för bolaget för 2018.
  • Vår första Hållbarhetsredovisning lanseras
Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2017 2016
Hem 24,5 25,2
Villahem 34,4 34,1
Fritidshus 36,1 38,1
Företag 38,7 38,5
Motor, privat 28,7 29,2
Motor, företag 29,6 32,7

Våra årsredovisningar 

Hållbarhetsredovisningar 


Om Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar här - i Hälsingland och Gästrikland.

Hos oss hittar du inte bara försäkringar för livets alla lägen, vi är också en uppskattad bank och en heltäckande fastighetsförmedling.

Närmare dig

Vi på Länsförsäkringar Gävleborg är övertygade om att närhet kan göra saker och ting lite enklare. Därför jobbar vi medvetet med att finnas nära dig som kund - både i plats och tanke. Våra kontor finns i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken och när du ringer eller besöker oss möts du av människor som känner till dina trakter och som arbetar och lever nära dig.

Läs mer om Länsförsäkringar Gävleborg

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete