Ditt lokala länsförsäkringsbolag

skadeganget_01_2800x1200.jpg

Årsredovisning 2022

Väsentliga händelser under året, bland annat:

  • Den 24 februari 2022 invaderades Ukraina av Ryssland, efter en lång tid av osäkerhet i området. Initialt påverkade det främst bolagets kapitalförvaltning till följd av negativ utveckling på världens börser. Senare under året påverkades även bolagets verksamhet direkt eller indirekt utav materialbrist, leveransproblem och effekter utav högre inflation.

  • Efter pandemin, Covid-19, fortsätter en del av personalen att jobba hemifrån och digitala möten både internt och med kunder har blivit ”det nya normala”.
    Bolagsstämman 2022 kunde åter genomföras fysiskt efter ett par år (2020-2021) då bolagsstämman fick genomföras per capsulam till följd av pandemin.

Mer finns att läsa i vår årsredovisning.

Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2022 2021
Hem 22,7 23,3
Villahem 33,0 33,8
Fritidshus 34,2 34,8
Företag 37,8 39,0
Motor, privat 23,1 25,2
Motor, företag 32,9 31,7

Hållbarhetsredovisningar 

Ta del av vår Hållbarhetsredovisning, och se vad vi gjort för att göra Gävleborg till en tryggare plats att leva och bo i.

Våra hållbarhetsredovisningar