Trygghetsbesök!

För din, vår och miljöns skull.

Som villakund hos Länsförsäkringar Gävleborg har du ett gott skydd för din fastighet om olyckan skulle vara framme. Med 170 års erfarenhet av försäkringar vet vi var riskerna finns och hur man bäst hittar, förebygger och skyddar ditt hus mot t ex brand, inbrott, vattenskador och hussvamp. Vid den här genomgången hjälper vi dig att hitta och förebygga riskerna.

Ett gratis erbjudande!

Du som har tecknat en villahemförsäkring hos oss kan komma att bli kontaktad för en gratis trygghetsgenomgång av ditt hem. Det här är åtgärder vi gärna gör för att öka din säkerhet, sänka skadekostnader och samtidigt minska den miljöbelastning som t ex vatten- och brandskador utgör.

Vid besöket godkänner eller underkänner vi aldrig installationer, det är alltid villkoret som styr vid en eventuell skada och det är ditt ansvar att arbetet är utfört fackmannamässigt. Ta gärna del av våra skadeförebyggande råd.

Hur går besöket till?

Vi bokar en tid med dig där vi kommer överens om när vi tillsammans kan se över ditt hus och hitta eventuella skaderisker och samtidigt dela med oss av goda råd och praktiska tips. Ja, vi gör ditt hem lite säkrare, helt enkelt. Genomgången, som tar cirka en timme, är så klart kostnadsfri för dig.

  • Du får tips och råd om hur du kan undvika skador på din fastighet
  • Du får kännedom om eventuella brister och skador din fastighet har idag
  • Du får chans att ställa frågor om hus och renovering
  • Du får kunskap om hur du kan hålla nere skadekostnader och premier
  • Du hjälper oss i vårt miljöarbete. Skador på fastigheter, framförallt brand- och vattenskador, är två stora delar vi kan påverka inom vår verksamhet
  • Och slutligen – tryggheten att veta att du är rätt försäkrad om olyckan inträffar.

Trygghetsbesok_samtal-vid-koksbordet_555x300.jpg

Följ med på ett Trygghetsbesök

- En viktig del i mitt dagliga arbete är att åka ut och besöka nya villaförsäkringskunder. Under besöket, som vi kallar trygghetsbesök, berättar jag mer om skador som villaägare ofta råkar ut för. Jag ger även tips på vad man själv kan göra för att för att undvika skador, säger Beatrice Hagström, skadeförebyggare vid Länsförsäkringar Gävleborg.

Läs om när Beatrice besöker Robert och Clara

Checklistan för ett säkrare hem

Vi har skapat en enkel checklista som underlättar för dig att skapa ett lite säkrare hem. Använd gärna checklistan en gång per år så minskar du risken att drabbas av en brand eller en större skade. Och du – gör den gärna tillsammans med övriga familjen!

Ladda hem checklistan


LF Gävleborg