Tillsammans ser vi över din villa

Som villakund hos Länsförsäkringar Gävleborg har du ett gott skydd för din fastighet om olyckan skulle vara framme. Med 160 års erfarenhet av försäkringar vet vi var riskerna finns och hur man bäst hittar, förebygger och skyddar sitt hus mot t ex brand, inbrott, vattenskador och hussvamp.

Kundinformation!

Med tanke på det pågående Coronautbrottet behöver vi pausa våra skadeförebyggande besök hos våra villakunder tills vidare för att minimera smittspridning.

Corona - vad gäller!

Du som har tecknat en villahemförsäkring hos oss kan komma att bli kontaktad för en gratis trygghetsgenomgång av ditt hem. Det här är åtgärder vi gärna gör för att öka din säkerhet, sänka skadekostnader och samtidigt minska den miljöbelastning som t ex vatten- och brandskador utgör.

Hur går besöket till?

Vi bokar en tid med dig där vi kommer överens om när vi tillsammans kan se över ditt hus och hitta eventuella skaderisker och samtidigt dela med oss av goda råd och praktiska tips. Ja, vi gör ditt hem lite säkrare, helt enkelt. Genomgången, som tar cirka en timme, är så klart kostnadsfri för dig.

  • Du får tips och råd om hur du kan undvika skador på din fastighet
  • Du får kännedom om eventuella brister och skador din fastighet har idag
  • Du får chans att ställa frågor om hus och renovering
  • Du får kunskap om hur du kan hålla nere skadekostnader och premier
  • Du hjälper oss i vårt miljöarbete. Skador på fastigheter, framförallt brand- och vattenskador, är två stora delar vi kan påverka inom vår verksamhet
  • Och slutligen – tryggheten att veta att du är rätt försäkrad om olyckan inträffar.