Vårt bästa reseskydd finns i din hemförsäkring

Vårt bästa reseskydd finns i din hemförsäkring

I vår hemförsäkring ingår tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd. Reseskyddet gäller för både charterresor och när du själv sätter ihop din resa.

 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom inte kommer iväg på resan
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid
 • Resestartskydd
  Om du missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare
   

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS International. 

Läs mer om vår hemförsäkring

Att tänka på

Om du har en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Läs mer om Medicinsk förhandsbedömning