Vårt bästa reseskydd i din hemförsäkring

Vårt bästa reseskydd i din hemförsäkring

I vår Nya Hemförsäkring ingår från och med 1 januari 2016 även tilläggsförsäkringen utökat reseskydd. Reseskyddet gäller för både charterresor och när du själv sätter ihop din resa.

 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom inte kommer iväg på resan
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid
 • Resestartskydd
  Om du missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare
   

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS International.
 

Utökat reseskydd ingår nu i vår Nya Hemförsäkring
Från och med 1 januari 2016 ingår utökat reseskydd i hemförsäkringen. Tidigare var du tvungen att komplettera med den.

Läs mer om vår Nya Hemförsäkring

Tänk på att!

Har du en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Läs mer om Medicinsk förhandsbedömning