Vårt bästa reseskydd i din hemförsäkring

Vårt bästa reseskydd i din hemförsäkring

I vår Nya Hemförsäkring ingår från och med 1 januari 2016 även tilläggsförsäkringen utökat reseskydd. Reseskyddet gäller för både charterresor och när du själv sätter ihop din resa.

 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom inte kommer iväg på resan
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid
 • Resestartskydd
  Om du missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare
   

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS International.
 

Utökat reseskydd ingår nu i vår Nya Hemförsäkring
Från och med 1 januari 2016 ingår utökat reseskydd i hemförsäkringen. Tidigare var du tvungen att komplettera med den.

Läs mer om vår Nya Hemförsäkring