Har du drabbats av översvämning?

Vi förstår att många som råkat ut för översvämning just nu är oroliga över vad de kan och behöver göra, och på vilket sätt de kan få stöttning och hjälp. Här har vi svarat på de vanligaste frågorna.

Stödmaterial kring din skada

 • Blankett: Här kan du ladda hem en blankett för att skriva ner och notera föremål som blivit skadat vid översvämningen. Blanketten skickar du sedan till din skadehandläggare. Ladda ner blanketten
 • Folder: Vad sker under reparationstiden och vad behöver du som kund göra när skador ska återställas? Läs vår folder om hanteringen av din byggnadsskada. Läs foldern

Frågor & svar!

 • Hur ska/kan min skada återställas?
  När din skada är besiktad och du fått ett besked om den är ersättningsbar eller inte, behöver du välja hur du vill att skadan ska åtgärdas. Det här valet styr också hur försäkringen ersätter din skada. Det finns tre alternativ:
  1. Skadan åtgärdas av en entreprenör som Länsförsäkringar hänvisar till
  2. Skadan åtgärdas av en entreprenör som du själv väljer
  3. Skadan åtgärdas av dig själv

  Du får mer information om alternativen i samband med att vi ger dig beslut kring ersättning.
 • Hur vet jag att min skada är torr?
  Se till att din skada besiktas och konstateras torr av en sakkunnig innan du börjar återställa efter skadan. Det är viktigt att det är riktigt torrt, så att du inte bygger in eventuella framtida problem i din fastighet.

 • Behöver jag skriva avtal med entreprenören?
  Kom ihåg att skriva ett avtal med entreprenören. Det är viktigt för att du ska vara skyddad av garantier och konsumenttjänstlagen utifall något i reparationen skulle bli fel. Därför är det alltid du som fastighetsägare som är beställare, även om det är vi som förmedlat kontakten med entreprenören. Använda gärna ett standardavtal för reparationen, på Konsumentverkets webbplats kan du gratis hämta
  ”Hantverkarformuläret 17”.

 • Vilka kostnader behöver jag själv betala?
  En försäkring är ett ekonomiskt skydd vid en skada, och självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken din självrisk är informerar din skadehandläggare om. Utöver din självrisk kan du även få kostnader med anledning av t ex åldersavdrag och eventuella extra beställningsarbeten om du vill göra förändringar i samband med reparationen.

 • Kan ROT-avdraget nyttjas?
  Vid en försäkringsskada kan normalt inte ROT-avdraget nyttjas. För vidare information ber vi dig kontakta Skatteverket.

 • Jag har min skadehandläggare i ett annat länsförsäkringsbolag nu, kommer ni i Länsförsäkringar Gävleborg att ta över den?
  Vi följer din skada så långt det är möjligt med samma handläggare hela vägen, varje skada är unik. Därför fortsätter du ha kontakten med den handläggare som hjälper dig fram tills din skada är färdigreglerad. Vid stora händelser som översvämningarna i augusti, med över 2 200 skadeanmälningar till oss, hjälper vi inom Länsförsäkringar i Sverige varandra.

 • Hur gäller försäkringen?
  Det beror på vilken typ av försäkring du har. Generellt så ersätter vi översvämningsskador.
 • Vilken självrisk behöver jag betala?
  Det beror på din försäkring och typ av skada. I ditt försäkringsbrev hittar du mer information om din självrisk. Försäkringsbrevet finner du bland annat på Mina Sidor.
 • Vad är nästa steg efter att vattnet är borta?
  Kontakta någon sanering/avfuktningsfirma snarast så avfuktning kan påbörjas. Förslag till företag finner du längst ner på sidan.
 • Vad kan jag göra i väntan på personlig kontakt med mitt försäkringsbolag?
  Gör en sammanställning på vilka saker som blivit förstörda och försök uppskatta värdet på det som gått förlorat. Fotografera och samla ihop kvitton på det som blivit förstört.
 • När ni kontaktar mig – kommer ni begära att jag legitimerar mig med BankID då? 
  Nej, aldrig! När vi kontaktar dig kommer vi aldrig att be dig legitimera dig via BankID. Det gör inte heller saneringsfirmor eller hantverkare som ska hjälpa dig med din vattenskada. Var vaksam på bedragare och legitimera dig aldrig via BankID om någon ringer dig. Om du däremot kontaktar oss på Länsförsäkringar, kan det hända att vi måste be dig legitimera dig via BankID för att säkerställa att du är den du utger dig för och att vi behandlar rätt ärende.
 • Jag har blivit kontaktad av ett annat länsförsäkringsbolag som säger att de ska hantera min skada. Stämmer det att ni samarbetar med fler länsförsäkringsbolag och att de kan kontakta mig?
  Ja, det stämmer. När stora händelser som detta inträffar hjälper vi inom Länsförsäkringar varandra. När det är dags för att besikta är det vi, eller några av våra lokala samarbetspartners eller entreprenörer, som kommer ut. Observera också att när vi kontaktar dig kommer vi aldrig att be dig legitimera dig via bankID
 • Vad ska jag göra med allt skadat lösöre och allt som är blött? 
  • Saker du vet med dig inte har något värde kan du så klart kasta.
  • Det som har ett visst värde men som inte går att sanera – fotografera och släng det sedan.
  • Är du osäker? Lägg undan och invänta saneringsfirman så hjälper de till att värdera om det kan saneras eller ej. Kontaktinformation till saneringsfirmor finner du längst ner på sidan.
 • Får jag magasinera de saker jag haft i källaren som klarat sig?
  Ja, det går bra. Spara kvittot.
 • Kan jag börja kasta lösöre som är totalförstört?
  Ja, du kan kasta men fotodokumentera det du kastat så det finns med i din skadeanmälan.
 • Min tvättmaskin har stått under vatten, kan jag köpa en ny?
  Ja, du kan köpa en ny, likvärdig tvättmaskin. Fota den gamla maskinen och spara kvitto på den nya.
 • Hur lång tid kan det ta innan skadan är åtgärdad?
  Det är svårt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta. Vi jobbar tillsammans med våra avtalsentreprenörer så fort det går.
 • Kan man använda duschen i källaren om vattnet runnit bort?
  Ja, det går bra. 
 • Hur kan jag få tag på fläktar e t c för att minimera skadorna?
  Vi har avtal med ett antal avfuktningsfirmor, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.
 • Kan jag få någon ersättning för förlorad arbetsinkomst då jag behövt vara hemma och pumpat vatten?
  Nej, vi ersätter inte förlorad arbetsinkomst. Vi ersätter 120 kr/tim för eget arbete.
 • Jag har saneringsfirma på plats och de behöver klartecken från försäkringsbolaget att fortsätta riva. Hur ska jag göra då?
  Saneringsbolaget avgör om de behöver fortsätta riva eller inte. Om de beslutar att fortsätta riva dokumenterar de arbetet de gör.
 • Jag har ring till en saneringsfirma och det är flera hundra före mig i kön, vad ska jag göra?
  Prova ring någon av de andra firmorna. Just nu är det på väg avfuktare från hela landet till våra lokala firmor, vilket innebär att köerna kommer att lätta inom snar framtid.
 • Kan jag köpa egen avfuktare och spara kvitto eller ska jag invänta en från saneringsfirman?
  Saneringsfirmorna får upp fler avfuktare hela tiden, invänta hjälp från dem.
 • Jag har köpt en avfuktare/dränkpump på eget bevåg - får jag ersättning för den?
  Nej, eftersom du får behålla pumpen efteråt. Däremot kan vi ersätta den extra elkostnaden och även en peng för slitaget.
 • Jag har hyrt avfuktare/dränkpump. Ersätter ni hyran?
  Ja, vi tar hyreskostnaden. Spara kvittot.
 • Hur länge ska jag låta avfuktarna stå på?
  Du ska låta avfuktarna stå på tills det att saneringsföretaget säger att det är torrt.
 • Hur lång tid tar det att torka?
  Det beror på omfattningen av skadan. När fuktfirmorna ställer dit en avfuktare så kan de förhoppningsvis svara på detta.
 • Ersätter ni elkostnaden för de avfuktare som används?
  Vi ersätter kostnaden för elförbrukningen.
 • Hur länge kan jag vänta utan avfuktare tills det bildas mögel?
  Kontakta saneringsfirman, de kan de ett närmare svar på frågan.
 • Kan jag spraya på medel för att stoppa spridningen av mögel?
  Kontakta saneringsfirma, se kontaktuppgifter nedan.
 • Jag vill börja återställa – kan jag göra det?
  Var noga med att se till så att allt är torrt innan du börjar återställa.
 • Kan jag börja ta bort golv och riva väggen för att torka upp vattnet därunder eller måste jag vänta tills det varit en besiktningsman här och tittat?
  • Du behöver inte vänta på en besiktningsman utan det är helt okej att börja riva upp golvet och riva/öppna i väggar för att få igång torkningen.
  • Fotodokumentera och spara en del av de ytskikt ni tar bort. Kom ihåg att det kan finnas både el- och vattenledningar i väggarna. OBS! Rådgör med sakkunnig via t ex avfuktningsbolag eller hantverkare om du är osäker.
  • Förväntad torktid kan vara allt från några veckor till månader, beroende på hur stor skadan är.
 • Hur vet jag att jag kan eller ska riva väggar och golv?
  Om det stått under vatten och det är uppreglade konstruktioner eller flytande golv i trämaterial så måste det öppnas upp. Om det är målad betong eller betong med klinker så behöver ni inte öppna upp golvet. Om det gått upp fukt i väggarna där det är skivmaterial med isolering bakom eller i väggen bör de sparkapas upp.
 • Kan jag börja kontakta snickare för att gå vidare i processen?
  Om du är snickare själv alternativt känner till en firma du vet fungerar, kan du ta hjälp av dem för att gå vidare i processen.
 • Behöver jag ta in en elektriker?
  Har vattnet stått över kontakterna, ta dit en elektriker.
 • Jag har haft en reparatör på plats som dömt ut min uppvärmning. Vad gör jag nu?
  Kontakta oss för en reparatörsrapport. Den fyller reparatör i och skickar till oss.
 • Vår värmepanna har fått vatten i sig. Kan vi ta dit en reparatör då vi inte har någon värme för tillfället?
  Ja, ni kan ta dit en reparatör. Spara kvittot.
 • Är det OK att ta in på hotell?
  Ja, om bostaden är obrukbar och du inte kan bo hos släkt eller vänner kan du ta in på hotell till dess att bostaden är brukbar igen. För att vara obrukbar ska el och toalett saknas. Ta en dag i taget och spara kvittot.
 • Hur länge kan vi bo på hotell?
  Oftast är bostaden bebolig efter några dagar då vatten är borta och elektriker kan koppla på el. Det kommer inte vara renoverat och klart – men beboligt. Du kan alltså bo på hotell till dess att bostaden är brukbar (För att vara obrukbar ska kök och toalett saknas).
 • Om jag vill hålla mig uppdaterad kring läget, var kan jag finna mer information?
  Du kan pröva att finna mer information hos bland annat:
 • Vad kan jag göra för att förebygga eventuella översvämningar i framtiden?
  Titta gärna igenom våra tips "Översvämning - så skyddar du dig"

Kontaktuppgifter till saneringsfirmor

 • OBM: 026-51 97 00
 • OCAB: 026-18 15 70
 • Polygon: 010-451 55 86
 • Probaco: 026-10 21 34
 • Recover: 0771-10 35 00