Varför förändras priset på din bilförsäkring?

För oss är det viktigt att varje bilägare ska ha ett så rättvist pris på försäkringen som möjligt.

Vi har det senaste året gjort en analys över skadeutvecklingen i olika delar av länet.

Nu har vi justerat priserna så att de på ett bättre sätt speglar våra verkliga skadekostnader. Det innebär att priset på din försäkring kan bli högre eller lägre.

Men priset på din försäkring beror inte bara på var du bor. För att varje bilägare ska ha ett så rättvist pris på försäkringen som möjligt tar vi även hänsyn till faktorer som bilmärke, årsmodell, hur långt du kör och hur gammal du är. Priset blir även högre om du inte har svenskt körkort, eftersom våra analyser visar att skaderisken då är klart högre.

Förutom att vi justerat priset utifrån var du bor så har kostnaderna för att reparera och återställa skadorna ökat rejält. Det är en utveckling som pågått i flera år och vi måste därför ändrat priserna därefter.

Frågor & svar

 • Försäkringar

  Antalet skador fortsätter att öka och det har dessutom blivit dyrare att reparera skadorna. Därför behöver vi förändra prissättningen för att ta rätt betalt i förhållande till de verkliga skaderiskerna. Vi har gjort en analys över skadeutvecklingen i olika delar av länet och justerat priserna så att de på ett bättre sätt tar hänsyn till var skadorna uppkommer. Vissa kunder får därför ett sänkt pris på sin bilförsäkring, medan andra får en höjning. Priset blir även högre om du inte har svenskt körkort, eftersom våra analyser visar att skaderisken då är klart högre.

 • Försäkringar

  Du är del av ett försäkringskollektiv som tillsammans står för sina skadekostnader. Priset på din bilförsäkring baseras därför inte på just dina skador, utan på flera års skadehistorik för en mängd bilförsäkringar i kollektivet. 

 • Försäkringar

  Nej, premieförändringen är en anpassning till var och hur skadorna uppstår.  Vi baserar premieförändringarna på vår skadestatistik. Vissa kunder får därför ett sänkt pris på sin bilförsäkring, medan andra får en höjning.

 • Försäkringar

  Brand är en av flera skadehändelser som ersätts av försäkringen och är en mindre del av vad som ligger till grund för priset på en bilförsäkring. Enskilda händelser påverkar inte, men ökar en viss typ av skadehändelser över tid så är det en faktor bland andra när vi ser över våra priser.

 • Försäkringar

  Våra analyser visar att kunder utan svenskt körkort löper en klart högre risk att råka ut för skada och därför är även priset på bilförsäkringen högre. Vi vill uppmuntra till trafikkunskap och trafiksäkerhet och genom att ta ett svenskt körkort minskar risken att råka ut för trafikskador. Vi vill att aktsamhet ska löna sig, det är rättvist.

  Körkort utfärdade inom EES-området jämställs med svenskt körkort, eftersom regelverk kring körkort, exempelvis krav på utbildning, är harmoniserade inom EES. Hör av dig till oss om du har ett körkort utfärdat i annat EES-land än Sverige (EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge), så kan vi erbjuda dig rätt pris på försäkringen.

Till frågor och svar