Betala dina räkningar via autogiro

Betala dina räkningar via autogiro

Autogiro är ett sätt att automatiskt betala regelbundet återkommande räkningar och premier på rätt dag. Du kan ansöka om att betala dina försäkringspremier via autogiro.

Autogiro innebär att

  • Premiebetalningarna kan spridas över året
  • Du behöver inte hålla reda på försäkringarnas förfallodagar
  • Betalning dras automatiskt från ditt bankkonto
  • Det måste finnas pengar på ditt konto det datum dragning sker
  • Du behöver teckna ett autogiromedgivande för varje försäkring

Du kan ansöka om autogiro på två sätt

  1. Har du BankID – ansöka om e-giro
  2. Saknar du BankID – skriv ut ansökan och skicka den portofritt till oss

Obs!

Vi ber dig fylla i ansökan och returnera den till oss inom sju dagar. I annat fall görs försäkringens betalningssätt om till halvårsbetalning via en bankgiroavi.

Autogiroansökan skickas inom 7 dagar till:

Länsförsäkringar Gävleborg

SVARSFÖRSÄNDELSE
Kundnummer 800018900
808 00 Gävle

Märk kuvertet "Autogiro"