En bra start för fler barn och ungdomar

Nu startar vi ett samarbete med Brynäs IF och Unicef genom verksamheten ”En bra start”.

”En bra start” syftar till att stötta eldsjälar, ledare och lärare, att skapa konstruktiva och lekfulla aktiviteter för barnen, samt att skapa fler praktikplatser för unga i vår region. Samarbetet mellan idrottsföreningar, företag och kommuner är kärnan i verksamheten och handlar till stor del om att förstärka i det som redan finns.

För oss på Länsförsäkringar Gävleborg är det viktigt att vara involverad i samhället vi verkar i och som kundägt bolag är vi måna om att engagera oss i sammanhang där vi gör verklig nytta.

PO- Det här är något som vi ser stor potential i, inte bara i Gävle utan i hela vårt län. Tillsammans med Brynäs IF, UNICEF, andra föreningar, organisationer och företag ska vi kraftsamla för att skapa mer nytta och sysselsättning för många barn och ungdomar. På lång sikt är detta ett förebyggande arbete som också kommer att resultera i färre skador, vilket är positivt för alla, inte bara för våra kunder, säger Per-Ove Bäckström, vd i Länsförsäkringar Gävleborg.

Läs pressnyheten på Brynäs IF's hemsida

Läs även
Vårt samhällsengagemang

Se alla nyheter