Nu är det snart dags för val till Fullmäktige!

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja vara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen? Nu är det möjligt, för i vårt företag är det kunderna som har makten. En unik möjlighet för dig att vara med och påverka din egen, länets och Länsförsäkringar Gävleborgs framtid. Vem vill du ska sitta i vår högsta ledning?

Anmäl dig och kom och rösta på den du har förtroende för!

Här anmäler du dig!

I vårt företag är det kunderna som har makten

Vi skiljer oss från många andra försäkringsbolag och banker genom att vi är ett kundägt företag. Vi startades för drygt 165 år sedan av invånare i vårt län som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett "ömsesidigt" bolag.

Det innebär att var och en som har en sakförsäkring hos oss är med och äger försäkringsbolaget, som i sin tur är ägare i bankrörelsen och övriga verksamheter. Som försäkringstagare hos oss är du alltså delägare. Och som delägare har du möjlighet att ta plats i vårt företags högsta beslutande organ – Fullmäktige.

Det är Fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen. Och eftersom styrelsen utser vd, och vd sedan leder arbetet i de olika verksamheterna, så kan man säga att du som ledamot är med och påverkar företagets inriktning från toppen.

Som ledamot i Fullmäktige är du med och styr den långsiktliga utvecklingen för vårt bolag och deltar bland annat i beslut. Och som representant i Fullmäktige är du naturligtvis alltid en viktig ambassadör för Länsförsäkringar Gävleborg.

Så här fungerar ett kundägt bolag