Bli av med gårdens skrot och farliga avfall

Erbjudande till dig som är lantbrukskund hos Länsförsäkringar Gävleborg. Har du skrot och miljöfarligt avfall som du vill bli av med? Anmäl hämtning hos vår samarbetspartner ReAgro.

Anmälningsperiod 2021:
15 april - 31 maj.

ReAgro_Skrotinsamling_730x380.jpg

Så här fungerar det

Du anmäler hämtning på ReAgros webbplats. Där hittar du även all information om kostnader, priser och villkor. Och om du inte har tillgång till internet för att genomföra din beställning kontaktar du ReAgro för en blankett.

ReAgro besvarar samtliga frågor som rör anmälan, hämtning, priser och fakturor. 
Telefon: 018-29 24 66 eller skrot@reagro.se

Anmäl hämtning här

Varför tycker vi på Länsförsäkringar Gävleborg att detta är viktigt?

Tillsammans har länsförsäkringsbolagen i Sverige valt ut några av FNs globala mål för hållbar utveckling som vi i länsförsäkringsgruppen gemensamt ska jobba med. Ett av målen handlar om att nyttja våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Genom att samla in skrot och miljöfarligt avfall bidrar vi till att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Läs om FN:s Globala mål