Olycksfallsförsäkring - företag och lantbruk
Olycksfallsförsäkring - företag och lantbruk

Olycksfallsförsäkring - företag och lantbruk

Ekonomisk trygghet för dig och dina medarbetare om ni råkar ut för en olycka.

  • Försäkringarna gäller utan självrisk
  • Skydd dygnet runt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad täcker försäkringen?

Innehåll olycksfallsförsäkring Innehåll olycksfall

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om en olycksfallsskada medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

Om din skada har krävt läkarbehandling kan du få ersättning för ärr.

Som avser att öka din rörelseförmåga och minska risken för en eventuell framtida invaliditet.

Om du blir sjukskriven i minst 30 dagar i följd kan du få ersättning.

Om skadan krävt vård kan du få ett engångsbelopp.

Du får 1 500 kronor för personligt skadade kläder, glasögon och andra handikapphjälpmedel.

Nödvändiga merkostnader som uppstår under den akuta sjuktiden till följd av ditt olycksfall. 

Kostnad för behandling av tandskada som uppkommit genom en olycksfallskada och som utförs av tandläkare.

Samtalsterapi hos legitimerad psykolog/psykoterapeut och psykiater samt resekostnader i samband med sådan terapi om du drabbas av en krisreaktion till följd av en olycka eller annan traumatisk händelse.

Ett engångsbelopp utbetalas vid dödsfall till ditt dödsbo.  

Trygghet för dig och dina medarbetare vid olycksfall

När du eller någon av dina medarbetare råkar ut för en olycka är det viktigt med ekonomisk trygghet och stöd. Det kan vår olycksfallsförsäkring för företag och lantbruk hjälpa er med. Försäkringen gäller utan självrisk och dygnet runt.

Vem som helst kan vara med om en olycka. För det mesta går det bra, men när det inte gör det kan det vara skönt att veta att du har en försäkring som hjälper till med ekonomiskt stöd och kristerapi om det behövs. Att erbjuda sina medarbetare en olycksfallförsäkring som gäller dygnet runt är en viktig förmån.

Kontakta oss om du vill teckna en olycksfallsförsäkring

Vad ingår i olycksfallsförsäkringen?

Om du på grund av en olycka får en bestående nedsättning av kroppsfunktion eller inte har möjlighet att arbeta mer än 50 procent får du ekonomiskt stöd genom olycksfallsförsäkringen. Det är den viktigaste delen i försäkringen. I samband med en olycka får du också ersättning för tandskador, personliga saker som skadas och för ärr. 

Kollektiv olycksfallsförsäkring - när du behöver försäkra fler

Förutom dig och dina medarbetare kan du välja att försäkra en större grupp av besökare och kunder. Om du arbetar med tillfälliga evenemang som mässor och konserter där det vistas mycket människor, både besökare och medarbetare, kan det vara en trygghet att ha en kollektiv olycksfallsförsäkring som ger alla skydd.
Läs mer om Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilda försäkringar för dig som lantbrukare

Om du har tillfällig hjälp på gården kan du teckna en försäkring som skyddar dina medarbetare vid olycksfall.

Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medarbetare

Om din kund är med om en olycka på din gård får kunden ekonomiskt stöd från din kundolycksfallsförsäkring.

Kundolycksfallsförsäkring

Mer information om alla gruppförsäkringar

Olycksfallsförsäkringen är en av våra gruppförsäkringar, det vill säga försäkringar via företaget. Här hittar du mer information om alla gruppförsäkringar bland annat villkor, blanketter och för- och efterköpsinformation.