Illustration av yrken med försäkring.
Illustration av yrken med försäkring.

Försäkring för entreprenad- och serviceföretag

Försäkringen är anpassad för företag som driver verksamhet inom bygg, entreprenad och anläggning.

  • Ansvarsförsäkring ingår
  • Anpassad efter de krav som ställs utifrån branschavtalen
  • Snabb kontakt och lokal kännedom
SKI Företagskund. SKI Företagskund.

Nöjdaste företagskunderna 2023

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Ansvarsförsäkring

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.

Avbrottsförsäkring

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring på arbetsområde gäller vid oförutsedd fysisk skada, så kallad allriskförsäkring och omfattar följande:.

  • Arbeten: Det vill säga dina entreprenadarbeten på arbetsområde inom Norden. Försäkringsbeloppet är 30% av årsomsättningen men kan höjas vid behov.
  • Hjälpmedel: Detta avser verktyg och egendom som behövs för att utföra dina entreprenadarbeten. Försäkringsbeloppet är 10 % av årsomsättningen.
  • Befintlig egendom: Ibland även kallad ROT-försäkring, avser egendom som tillhör beställare eller hyresgäst/bostadsrättsinnehavare och som är inom eller i direktanslutning till arbetsområdet.   

 

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Rättsskyddsförsäkring

Anpassat skydd för entreprenad- och serviceföretag

Med en företagsförsäkring har du rätt till ersättning om dina verktyg och andra saker som tillhör företaget går sönder eller om du drabbas av ett avbrott i verksamheten.

Du får en försäkring som är anpassad för dig som driver företag inom bygg, installation och service med arbetsplats i Norden. Försäkringen är framtagen utifrån de krav som ställs i AB04 och andra regelverk inom entreprenadbranschen.

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för entreprenad och service innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö.

Om någon på ditt företag fungerar som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen kan du utöka ansvarsförsäkringen att även omfatta skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.

Försäkringen gäller för merkostnader för övertidsarbete, inköp till överpris för snabbare leverans och transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel.

Försäkringen gäller vid ersättningsbara skador på arbeten under entreprenad- eller garantitid och ersätter kostnad för lokalisering och friläggning av felet om detta behövs för att åtgärda skadan. Du får även ersättning utbetalad för återställande.

Försäkringen ersätter extrakostnader som din beställare kan få om du inte kan fullgöra din entreprenad.

Fullgörandeförsäkring