Alternativ ITP för företagets tiotaggare

Om ditt företag har kollektiv­avtalet ITP och har medarbetare med förmånsbestämd ITP kan du erbjuda en alternativ pensions­lösning för medarbetare som tjänar över 625 000 kronor. Det motsvarar tio inkomstbasbelopp 2018. Det ger dina medarbetare en mer personlig försäkringslösning och för ditt företag ökar attraktions­kraften som arbets­givare.

Förmånsbestämd ITP

Den förmånsbestämda tjänstepensionen heter ITP2. Den har en fast utformning av försäkringsförmånerna vid ålderdom, sjukdom och dödsfall. Den anställde kan inte påverka hur sparandet ska placeras.

Alternativ ITP för dig som är arbetsgivare

Med alternativ ITP ger du dina anställda en valfrihet att själva påverka sitt sparande och försäkringsskydd efter eget behov. Dina anställdas premier till Alternativ ITP kan beräknas av den pensionskassa eller försäkringsbolag som hanterar ITP2.  Du kan även som arbetsgivare bestämma vilken premie som ska användas. Det kan du göra med en premietrappa.

Lösningen ersätter ITP:s ålders- och familjepension över 7,5 inkomstbasbelopp och ITPK. 

Vi hjälper dig och ditt företag

Alternativ ITP skiljer sig från ITP2 på en rad olika punkter. Vilken lösning som är mest lämplig måste avgöras från fall till fall. Prata med oss så får du hjälp att skräddarsy ett sparande som passar dig och ditt företag.

Kontakta oss