Rapporter och policy

Rapporter inom området och policy för ansvarsfulla investeringar.

Här redovisas hållbarhetsarbetet i våra egna förvaltade fonder.

Hållbarhetsrapport Länsförsäkringar Fondförvaltning 2018

Vi mäter koldioxidavtrycket i våra egna aktiefonder och i våra traditionella försäkringsportföljer.
Läs om koldioxidavtrycket i våra egna aktiefonder
Klimatrapport för Länsförsäkringars ABs portföljer

Beskriver hur Länsförsäkringar utövar ägarstyrning

Länsförsäkringar AB agerar för att skapa största möjliga värde i förvaltningen av våra kunders sparande. I våra ägarstyrningsrapporter kan du läsa mer om hur vi utöver vårt ägaransvar. 

Ägarstyrningsrapporter
Vår ägarpolicy sätter ramarna för vårt arbete.
Om vår policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Vill du veta mer om vårt arbete eller ta del av äldre rapporter?

Skicka ett e-postmeddelande med din fråga eller om du vill ta del av Ägarstyrningsrapporter äldre än 2014 till ESG@lansforsakringar.se.