Dialoginitiativ

Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar i förebyggande påverkansdialoger med bolag.

För att arbetet med dialoger ska bli så effektivt och kraftfullt som möjligt väljer vi ut vissa fokusområden och samarbetar med andra investerare kring dessa områden.

Mer information om Gruvindustrin

Mer information om Antibiotika