Wasa Kredit

Senaste finansiella rapporten

Januari – mars 2022

Wasa Kredit är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Perioden i korthet

 • Utlåningsvolymen uppgick till 25,1 (25,5) Mdkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 96 (272) Mkr.
 • Räntenettot uppgick till 361 (397) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 286 (273)
 • Kreditförlusterna uppgick till 51 (-69) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

Läs hela kvartalsrapporten

Rapportdatum
Datum Rapport
11 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021
14 mars 2022 Årsredovisning 2021
25 april 2022 Kvartal 1, 2022
21 juli 2022 Kvartal 2, 2022
27 oktober 2022 Kvartal 3, 2022

Mer information

 • Finansiella rapporter
 •  
 • Om Wasa Kredit

 • Finansieringstjänster för företag och privatpersoner

 • Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.
 • Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.
 • Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det är Länsförsäkringar Bank AB som äger Wasa Kredit AB.

Mer information

Wasa Kredit AB

Organisationsnummer: 556311-9204
Postadress: Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer: 08-635 38 00