Skadereglering

Så här tar vi hand om din skadeanmälan.

1 Anmäl skadan

För att kunna handlägga din skadeanmälan behöver vi till exempel få veta 

  • Vad som är skadat eller stulet
  • Ålder och värde på det som är stulet
  • Polisens diarienummer, som du fick när du anmälde skadan/förlusten
  • Inköpskvitton, garantibevis etc.
  • Information om larm, stöldskyddsmärkning, märke och modell
  • Om någon person blivit skadad vill vi veta namn och på vilket sätt de blivit skadade
  • Det underlättar för oss om du anger vilken försäkring din skada gäller

Ni kan anmäla de flesta skador direkt här på vår webbplats.

Anmäl skada

Anmäl fordonsskador

2 Vi behandlar din skadeanmälan

När vi har fått all information om din skada kontrollerar vi att försäkring finns och att den gäller för dig, den skadade egendomen och skadehändelsen. Slutligen gör vi en värdering av skadorna utifrån de värderingsregler som finns i villkoret

Vi vill självklart att du ska få ett så snabbt besked som möjligt från oss när du anmäler en skada. Hur lång tid det tar beror på vilken typ av skada det är och om vi eventuellt behöver kompletterande uppgifter. 

3 Du får besked

Vi fattar ett beslut och ger dig ett besked om och vilken ersättning du ska få enligt försäkringsvillkoren. När du fått besked från oss avslutar vi ditt ärende. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor under tiden och efter det att du fått besked av oss.

Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Läs mer om vad du kan göra om vi inte är överens